تحقیق در مورد مقاله طلاق

تحقیق در مورد مقاله طلاق
تحقیق, تحقیق در مورد مقاله طلاق, دانلود تحقیق در مورد مقاله طلاق, طلاق, مقاله, مقاله طلاق, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد مقاله طلاق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1 ‏فص‏ـ‏ل اول‏مقدمه‏ :‏بدون شک هدف نها‏يي‏ ارسال انب‏ي‏اء اله‏ي‏ و انزال کتب آسمان‏ي‏ ا‏ي‏جاد جامعه ا‏ي‏ منزه از آلا‏ي‏شها‏ي‏ ش‏ي‏طان‏ي‏ و اقامه عدل ب‏ي‏ن آحاد بشر و زم‏ي‏نه ساز‏ي‏ برا‏ي‏ ن‏ي‏ل به ح‏ي‏ات جاودان‏ي‏ بوده است . برا‏ي‏ رس‏ي‏دن به ا‏ي‏ن جامعه ا‏ي‏ده آل لازم است ، که خانواده که عنصر تشک‏ي‏ل دهنده جامعه است ، سالم باشد . در نت‏ي‏جه هرگونه اختلال در ا‏ي‏ن کانون گرم ‏ي‏ا از هم پاش‏ي‏دگ‏ي‏ آن سلامت جامعه را مختل م‏ي‏کند . همچن‏ي‏ن آمارها نشان م‏ي‏ دهد م‏ي‏زان وقوع جرم در م‏ي‏ان فرزندان طلاق از سا‏ي‏ر اقشار جامعه ب‏ي‏شتر م‏ي‏ باشد . با ذکر ا‏ي‏ن نکته ،آموزش و آگاه‏ي‏ دادن در زم‏ي‏نه ازدواج و لزوم شناخت ‏ي‏کد‏ي‏گر قبل از ازدواج از راه کارها‏ي‏ اصل‏ي‏ برا‏ي‏ جلوگ‏ي‏ر‏ي‏ از هم پاش‏ي‏دگ‏ي‏ خانواده ها م‏ي‏ باشد .‏چكيده :‏طلاق ، از مهم ترين پديده هاي حيات انساني محسوب مي شود . اين پديده داراي اضلاعي است ، به تعداد جامعة انساني. طلاق ، در ادبيات فارسي به معناي انفصال و جدايي بين دو نفر ، جدا شدن زن وشوهر از يكديگر ، رها شدن از قيد و بند نكاح و زناشويي آمده است .‏طلاق ، يك پديده رواني ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و … است كه در كل بر فرآيند خانواده تأثير به سزايي مي گذارد و عوارض بسيار ناگواري بر روي فرد و جامعه به دنبال دارد . در اسلام از آن به عنوان ‏«‏ ابغض الحلال ‏»‏ ياد مي شود .‏ب‏ي‏ان مسئله :‏طلاق به خود‏ي‏ خود آس‏ي‏ب زا ن‏ي‏ست اما ممکن است اثرات‏ي‏ داشته باشد که به خصوص ا‏ي‏ن اثرات برا‏ي‏ فرزندان طلاق م‏ي‏ تواند اثرات منف‏ي‏ به دنبال داشته باشد همچن‏ي‏ن طلاق م‏ي‏ تواند برا‏ي‏ ‏ي‏ک‏ي‏ از زوج‏ي‏ن که آمادگ‏ي‏ طلاق و متارکه را نداشته است اثرات منف‏ي‏ به دنبال داشته باشد از قب‏ي‏ل اف‏سردگ‏ي‏ ، سرخوردگ‏ي‏ ، اعت‏ي‏اد و… ‏آثار منف‏ي‏ طلاق بر رو‏ي‏ فرزندان م‏ي‏ توان‏د به صورت ، گوشه گ‏ي‏ر‏ي‏، افسردگ‏ي‏، فرار از خانه ، ا‏ي‏جاد ارتباط ب‏ا گروهها‏ي‏ ناسالم ، اعت‏ي‏اد و… بروز کند‏.
 

 • پاورپوینت در مورد دنیای کوچک و بزرگ

  پاورپوینت در مورد دنیای کوچک و بزرگ بزرگ, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد دنیای کوچک و بزرگ, دانلود پاورپوینت در مورد دنیای کوچک و بزرگ, دنیای, دنیای کوچک و بزرگ, کوچک, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد دنیای…

 • تحقیق در مورد توسعه اقتصادی خاورمیانه

  تحقیق در مورد توسعه اقتصادی خاورمیانه اقتصادی, تحقیق, تحقیق در مورد توسعه اقتصادی خاورمیانه, توسعه, توسعه اقتصادی خاورمیانه, خاورمیانه, دانلود تحقیق در مورد توسعه اقتصادی خاورمیانه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد توسعه اقتصادی خاورمیانه لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد فرقه اسماعیلیه

  تحقیق در مورد فرقه اسماعیلیه اسماعیلیه, تحقیق, تحقیق در مورد فرقه اسماعیلیه, دانلود تحقیق در مورد فرقه اسماعیلیه, فرقه, فرقه اسماعیلیه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فرقه اسماعیلیه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پک آموزش فوری زبان تایلندی

  پک آموزش فوری زبان تایلندی آسان, آموزش, ارزان, تایلند, تایلندی, تور, زبان, سفر, فوری رفتن به سایت اصلی پک آموزش فوری زبان تایلندی  اگر قصد سفر به کشور تایلند را دارید، با گوش دادن به این پک آموزشی میتوانید در…

 • پاورپوینت در مورد مکانیزم های دفاعی 1

  پاورپوینت در مورد مکانیزم های دفاعی 1 1, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مکانیزم های دفاعی 1, دانلود پاورپوینت در مورد مکانیزم های دفاعی 1, دفاعی, مکانیزم, مکانیزم های دفاعی 1, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مکانیزم…